Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej

Informujemy, że rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej odbędą się w dniach od 6 do 9 listopada 2017 roku w Płocku, w domu rekolekcyjnym „Studnia”. Rozpoczną się poniedziałek o godz. 17.00, a zakończą w czwartek przed obiadem.

Poprowadzi je ks. bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy z Warszawy, pierwszy Krajowy Asystent Akcji Katolickiej. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich kapłanów pełniących funkcje asystentów. Prosimy o zabranie ze sobą alby i stuły. Więcej informacji o domu rekolekcyjnym na stronie: http://studnia.co