Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych KSM

W Pustelni Lasu w Rytwianach 13 listopada odbyły się rekolekcje asystentów diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Prowadził je Bp Mirosław Milewski, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej.

Tematem przewodnim rekolekcji, które trwały do 16 listopada 2017 roku, było  „Idźcie i głoście – jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.