Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Zarząd KIAK

W piątek, 8. czerwca 2018, w godzinach południowych, w częstochowskim  Domu Pielgrzyma prowadzonym przez Siostry Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy odbyło się posiedzenie zarządu krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Spotkaniu przewodniczyła prezes KIAK, Urszula Furtak. Podczas posiedzenia omówiono kwestie związane
z sobotnią Ogólnopolską Pielgrzymką Akcji Katolickiej na Jasną Górę oraz organizowaną w dniu dzisiejszym konferencji formacyjnej w redakcji „Niedzieli”. Prezes KIAK zapoznała przedstawicieli zarządu z powakacyjnymi inicjatywami Krajowego Instytutu oraz uczestnictwem przedstawicieli zarządu krajowego w inicjatywach organizowanych w Diecezjalnych Instytutach.

Artur Dąbrowski
rzecznik KIAK

patrz – galeria
foto.: Artur Dąbrowski