Progr. duszpasterski – 2017-2019: „DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ”. 2018/2019 – „W MOCY BOŻEGO DUCHA". "Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”.

Zarząd KIAK

W piątek, 8. czerwca 2018, w godzinach południowych, w częstochowskim  Domu Pielgrzyma prowadzonym przez Siostry Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy odbyło się posiedzenie zarządu krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Spotkaniu przewodniczyła prezes KIAK, Urszula Furtak. Podczas posiedzenia omówiono kwestie związane
z sobotnią Ogólnopolską Pielgrzymką Akcji Katolickiej na Jasną Górę oraz organizowaną w dniu dzisiejszym konferencji formacyjnej w redakcji „Niedzieli”. Prezes KIAK zapoznała przedstawicieli zarządu z powakacyjnymi inicjatywami Krajowego Instytutu oraz uczestnictwem przedstawicieli zarządu krajowego w inicjatywach organizowanych w Diecezjalnych Instytutach.

Artur Dąbrowski
rzecznik KIAK

patrz – galeria
foto.: Artur Dąbrowski