Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Materiały formacyjne na 2019

Kolejny 35 numer materiałów formacyjnych dla Akcji Katolickiej, opuszcza drukarnię by niebawem trafić do wszystkich diecezjalnych instytutów. Przygotowane katechezy na zbliżający się nowy rok duszpasterski z hasłem przewodnim  „W mocy Bożego Ducha” pozwolą nam na dogłębną formację, rozwój i umocnienie naszej wiary.

Podobnie jak w latach poprzednich publikacja opracowana została przez zespół redakcyjny pod kierunkiem Ks. Profesora Tadeusza Borutki, Asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko- Żywieckiej, któremu serdecznie dziękuję za osobiste, nieustanne, wielkie zaangażowanie i troskę o naszą akcyjne wzrastanie w wierze. Szczególne podziękowania kieruję również do wszystkich Kapłanów, autorów poszczególnych katechez oraz wielu Księży Asystentów różnych szczebli naszych struktur, którzy pomagają w przeżyciu zaproponowanej formacji.

Życie w dzisiejszym świecie domaga się energiczności i nieustannego spoglądania w wielu kierunkach. Wymaga od nas obecności na wielu płaszczyznach. Nie zdołamy tego podjąć i realizować bez Bożej mocy. Od lat w jej odnalezieniu pomagają nam i ciągle naprzód prowadzą opracowane materiały formacyjne, wymagając często od nas więcej, niż byśmy tego sami oczekiwali. Przekazując Państwu kolejny numer, zachęcam do lektury wszystkich powołanych i sympatyków Akcji Katolickiej do podjęcia niezbędnego wysiłku. Mocnych Duchem potrzebuje nas Chrystus w swoim Kościele!

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce