Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

„Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Międzydiecezjalne spotkanie modlitewno-edukacyjne AK Diecezji Tarnowskiej, Diecezji Rzeszowskiej_06