Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Gratulacje i życzenia. Ks. bp Mariusz Leszczyński obchodzić będzie jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich i 15-lecia sakry biskupiej.