„Wierzę w Syna Bożego” – rekolekcje AK Diecezji Płockiej z Panią Prezes KIAK