Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Jestem, pamiętam, czuwam – Akcja Katolicka na Apelu Jasnogórskim – foto A. Stawiarski