Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej  „Śpiewam mojej Ojczyźnie”. (2)