Progr. duszpasterski – 2017-2019: „DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ”. 2018/2019 – „W MOCY BOŻEGO DUCHA". "Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”.

Umocnieni spotkaniem z Panią Jasnogórską – Królową Polski

Zachęceni zaproszeniem prezes KIAK Urszuli Furtak, na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Jasną Górę przybyli także przedstawiciele Akcji Katolickiej. Tegoroczne obchody wpisały się w jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Mszy św. z udziałem polskich biskupów przewodniczył abp Stanisław Gądecki  – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Stanisław Gądecki w swojej homilii zwrócił uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze mówił o królewskich przymiotach naszej Matki: „Maryję nazywamy Królową przede wszystkim ze względu na Jej Syna. Królewskość Maryi jest więc pośrednia, ponieważ tylko Pan Bóg jest Władcą najwyższym i jedynym, Maryja natomiast sprawuje nad nami królewską władzę, służąc nam swoją opieką – wskazał – My niestety, często zniekształcamy obraz panowania Maryi, kiedy przestawiamy je według wzorca panowania zaczerpniętego z czysto ziemskiej tradycji. Tymczasem Maryja – podobnie zresztą jak i Jej Syn – nie kierowali się tym stylem myślenia i działania. Oni dobrze wiedzieli, że Królestwo Boże nie jest z tego świata. Jak nam to wyjaśnia encyklika Redemptoris Mater, królowanie Maryi polega na służbie”.

Następnie przewodniczący KEP odniósł się do Konstytucji 3 maja 1791 r. i jej znaczenia politycznego dla Rzeczpospolitej Polskiej. „Ta konstytucja była wielkim osiągnięciem XVIII-wiecznej polskiej myśli politycznej. Była pierwszą spisaną Konstytucją w Europie, a drugą – po amerykańskiej – na świecie. Była przejawem politycznej roztropności naszych posłów, którzy potrafili – bez rewolucyjnych wstrząsów – zreformować ustrój państwowy. Była wreszcie dowodem umiejętności znalezienia kompromisów przez najważniejszych polskich polityków” – powiedział abp Stanisław Gądecki.

Podczas Mszy św. ponowiono Milenijny Akt Oddania Matce Bożej a także złożono przyrzeczenia Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Zwieńczeniem  uroczystości stał się koncert poświęcony Maryi w wykonaniu zespołu Guadalupe z Lublina oraz pamiątkowe zdjęcia. Serdecznie podziękowania za czytelną obecność dla przedstawicieli Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

RF

patrz – galeria

???????????????????????????????