Kierunki działania AK w Polsce i Kalendarium na 2017 rok

IDŹCIE I GŁOŚCIE
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.
Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017.

 

WPROWADZENIE

W pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpoczął realizację ostatniego etapu czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w naszym kraju, założonego na lata 2013 / 2017 ?Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Naszej misji w Kościele kierunek wyznaczać będzie hasło i szczególna zachęta ?Idźcie i głoście”. Od sakramentu chrztu świętego jesteśmy posłani, aby głosić Chrystusa i dzielić się otrzymaną wiarą. Jako ludzie ochrzczeni wszyscy zostaliśmy wezwani do apostolskiego zaangażowania. Idźcie i wy do mojej winnicy (Mt 20, 3-4) to wezwanie Pana Jezusa skierowane jest do każdego człowieka, który przychodzi na świat. (…) nie przyszliśmy no świat, aby ?wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, (…) przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad, trwały ślad. Pójść drogami naszego Boga, który zaprasza nas, abyśmy byli politycznymi aktorami, ludźmi myślącymi, społecznymi animatorami – mówił papież Franciszek podczas czuwania modlitewnego w podkrakowskich Brzegach.

Hasło ?Idźcie i głoście” jest zaproszeniem do wyjścia, do otwarcia się, do nowego spojrzenia i wyruszenia w drogę, do wykonania ruchu. Za św. Janem Pawłem II (1981 rok) potrzeba nam wykonać:

 – ruch w kierunku samego Boga żywego, który tak bardzo przybliżył się do człowieka,

– ruch w stronę własnego wnętrza, własnego serca i sumienia, które w spotkaniu z żywym Bogiem odsłania właściwą sobie głębię,

– ruch w stronę ludzi, naszych braci i sióstr, których Chrystus stawia na drodze życia naszego,

– ruch w stronę świata, który nieustannie oczekuje na objawienie się synów Bożych w nim.

W tym roku duszpasterskim naszymi przewodnikami będą Maryja i Św. Brat Albert a w naszej akcyjnej wspólnocie również Św. Jan Paweł II. Z nimi to podejmiemy realizację założeń kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017.

W naszej pracy korzystać będziemy przede wszystkim z materiałów formacyjnych na rok bieżący pod redakcją ks. prof. Tadeusza Borutki, Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Programów duszpasterskich dla poszczególnych diecezji na 2017 rok a w sposób niezmienny z nauczania Św. Jana Pawła II, szczególnie na temat świeckich w Kościele. Pogłębioną formację podejmiemy podczas międzydiecezjalnych rekolekcji dla Zarządów DIAK, w czterech miejscach Polski.

MARYJA

Rok 2017 to czas naznaczony obecnością Maryi w naszym polskim narodzie ale i całego świata. Najważniejszym wydarzeniem maryjnym dla Kościoła w Polsce będzie 300 lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. W łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy 300. lecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie (Brazylia) i 100. lecie objawień Matki Bożej w Fatimie (Portugalia).

Naród Polski w trudnych chwilach wielokrotnie zwyciężał z pomocą Maryi. Dlatego dziś zachęcamy do zgłębienia i upowszechnienia praktyki Apelu Jasnogórskiego, wieczornej modlitwy do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła. To jest źródło ufności na każdy czas – napisał 5 grudnia 2003 r. Św. Jan Paweł II. Stańmy do Apelu Jasnogórskiego jako wspólnoty POAK, zaprośmy innych a gdy nie będzie to możliwe módlmy się indywidualnie za pośrednictwem mediów np. TV Trwam.

Jako przygotowanie do ponowienia aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi, konsekwentnie praktykujmy nabożeństwa pierwszych sobót w naszych parafiach. Będzie to realizacja duchowego testamentu Św. Jana Pawła II, jaki nam pozostawiał, wskazując na fatimską drogę pierwszych sobót miesiąca.

W roku Jubileuszowym zapraszamy do szczególnie licznego udziału w Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Zaprośmy Maryję do swojego domu, rodziny i życia. Niech stanie się Królową naszych wszystkich spraw.

ŚW. BRAT ALBERT

W ślad za zachętą polskich biskupów z okazji ogłoszonego w 100 rocznicę śmierci, roku Św. Brata Alberta, zainspirowani patronem czynnej miłości bliźniego, podejmijmy liczne działania, by ten czas stał się przedłużeniem i kontynuacją Jubileuszu Miłosierdzia oraz 1050-lecia Chrztu Polski. Przyjrzyjmy się bliżej osobie św. Brata Alberta ale też ukażmy tę postać szerzej. Podjęte inicjatywy i czyny miłosierdzia niech będą uwiarygodnieniem tego, co będziemy głosić.

ŚW. JAN PAWEŁ II

Trwa przygotowanie do ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Oczekując na decyzję Stolicy Apostolskiej, podejmijmy duchowe osobiste i wspólnotowe, szczególnie na poziomie naszych POAK przygotowanie do przyjęcia św. Jana Pawła II za naszego patrona. Podejmowane przygotowanie proponujemy zwieńczyć Triduum modlitewnym, bezpośrednio poprzedzającym dzień ustanowienia patrona, oczekiwany w dniu 22 października 2017 r.

Zapraszamy do włączenia się w nurt modlitwy różańcowej ?Róż uwielbienia i wdzięczności Bogu za dar i osobę Św. Jana Pawła II”, zapoczątkowaną z okazji Jego kanonizacji i prowadzoną nadal przez DIAK Archidiecezji Krakowskiej. Każdemu zostaje przypisana na stałe jedna tajemnica. Imienne zgłoszenia złożone zostają jako dar ołtarza w Wawelskiej Księdze Różańcowej.

Podejmijmy w diecezjach wyraźne inicjatywy z okazji XVII Dnia Papieskiego, w jego pełnych czterech wymiarach. W bieżącym roku staje się on niejako ?bramą”, poprzedzającą bezpośrednio nasze świętowanie, zaplanowane z udziałem licznej rzeszy Akcji Katolickiej w Warszawie. Polecajmy w modlitwach dobre przygotowanie tego wyjątkowego czasu, naszego akcyjnego oddania się Św. Janowi Pawłowi II.

ZAKOŃCZENIE

W tym roku w sposób szczególny słyszymy słowa Pana Jezusa, który mówi do nas ?Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16 15), ?Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Otwórzmy nasze serca na działanie Ducha Świętego. Kontynuujmy nasze przedsięwzięcia tożsame ze środowiskiem poszczególnych naszych diecezji, wychodźmy ze świadectwem i inicjatywami na zewnątrz naszych salek i świątyń. Pamiętajmy o nieustanej modlitwie i zapraszaniu do współpracy naszych kapłanów i polskiej młodzieży. Podejmijmy w diecezjach inicjatywy prowadzące do spotkania osób wywodzących się z KSM. Modlitwą obejmijmy naszą Ojczyznę oraz parlamentarzystów. Zachęceni słowami Św. Jana Pawła II wypowiedzianymi w 2003 roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej do Rzymu Idźmy naprzód z nadzieją.

Króluj nam Chryste!

W imieniu
Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Snap11

Kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na 2017 rok

4-5 lutego, Warszawa, Rada KIAK
17-19 lutego, Rekolekcje dla Zarządów DIAK:
Białystok, Drohiczyn, Łomża, Olsztyn, Ełk, Elbląg, Płock, Warszawa, Warszawa- Praga.
Miejsce: Płock, Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, Stary Rynek
24-26 lutego, Rekolekcje dla Zarządów DIAK:
Gdańsk, Pelplin, Szczecin, Koszalin, Poznań, Gniezno, Bydgoszcz, Włocławek, Toruń.
Miejsce: Toruń, Dom Pielgrzyma, ul. Św. Józefa 23
6-9 marca, Rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych,
spotkanie z Asystentem Krajowym
10-12 marca, Rekolekcje dla Zarządów DIAK:
Legnica, Wrocław, Świdnica, Kalisz, Gliwice, Katowice, Bielsko, Łódź, Częstochowa, Sosnowiec, Zielona Góra.
Miejsce: Kalisz, Wyższe Seminarium Duchowne, ul Złota 144
24-26 marca,  Rekolekcje dla Zarządów DIAK:
Lublin, Sandomierz, Siedlce, Przemyśl, Rzeszów, Zamość, Tarnów, Kraków, Kielce, Radom.
Miejsce: Busko-Zdrój, Dom rekolekcyjny, parafia Św. Brata Alberta, ul. Lipowa 1
13 maja, 100 Rocznica Objawień Fatimskich
6 czerwca, Zakopane, polskie Uroczystości 100 lat Objawień Fatimskich,
Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi
9-10 czerwca, Częstochowa, Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
8 września, Częstochowa, 300 lat koronacji Cudownego Obrazu MB
14 września, Warszawa, zakończenie Pielgrzymki Biegowej do grobu bł. Ks. J. Popiełuszki
23 września, Poznań, Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie
15 października, XVII Dzień Papieski
20-22 października, Warszawa, Rada KIAK, oczekiwane ustanowienie Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce
12 listopada, Warszawa, Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej
26 listopada, Święto Patronalne Akcji Katolickiej