Kalendarium 2022

Niezmiennie kierunkiem formacji członków Akcji Katolickiej w Polsce pozostaje Program duszpasterski

dla Kościoła w Polsce. Niebawem rozpoczniemy trzecią częśd ogólnopolskiego programu na lata

2019-2022: „Eucharystia daje życie”. Kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę

Adwentu nosi tytuł „Posłani w pokoju Chrystusa” zawiera tematykę skutków udziału wiernych we

Mszy Świętej. Mottem biblijnym są słowa z Ewangelii Św. Jana: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J6,57).

`

KALENDARIUM AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2022 [DO POBRANIA – PDF]