Kierunki działania AK w Polsce i Kalendarium na 2016 rok

Kierunki działania Akcji Katolickiej na rok 2016 r.

logo1. II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej był ważnym wydarzeniem w życiu naszego stowarzyszenia. Przenieśmy jego idee do diecezji i parafii. Dokonajmy podsumowania naszej lokalnej działalności w czterech, wyznaczonych przez kongres obszarach : społeczeństwa, rodziny, polityki i kultury i wyznaczmy zadania na przyszłość, kierując się potrzebami środowiska.

2. Jesteśmy świadomi wyzwań jakie stawia przed nami rzeczywistość oraz zagrożeń, które odciskają coraz mocniejsze piętno na naszym społeczeństwie. Aby im przeciwdziałać potrzebna jest silna Akcja Katolicka, która z nowym zapałem i nową energią przystąpi do działania. Podejmijmy trud zorganizowania kongresów diecezjalnych, które ożywią działalność Akcji Katolickiej w diecezji i parafiach.

3. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wielkie wyzwanie dla polskiego Kościoła. Włączając się w ich organizację w swoich diecezjach, nawiążemy współpracę z młodymi ludźmi, których pragnęlibyśmy widzieć w strukturach Akcji Katolickiej.

4. 1050 rocznica chrztu Polski to okazja do odnowienia naszej wiary i ukazania wielkiego dziedzictwa naszej historii, która zakorzeniona jest w chrześcijaństwie. Opierając się zakusom usunięcia Boga z życia współczesnego społeczeństwa, usprawiedliwianego tak zwanym rozdziałem państwa od Kościoła podejmijmy zadanie ukazania nierozerwalności życia i wiary.

5. W Roku Miłosierdzia, rozpropagowanie wśród członków wezwania do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego, a także podjęcie dzieł miłosierdzia wpisanych w działalność charytatywną (uczynki miłosierdzia co do ciała) i duchową (uczynki miłosierdzia co do duszy np. posty i róże inicjatywy, które wpisują się w naturalne przestrzenie naszej działalności), zachęcenie do nawiedzanie Jubileuszowych Kościołów Odpustowych w naszych diecezjach.

 

 

KALENDARIUM NA 2016 r.

18.02. -godz.11.00 – spotkanie ks. Asystentów diecezjalnych
14-16.04. – główne uroczystości 1050 rocznicy Chrztu Polski (Gniezno, Poznań)
22-24.04. ? posiedzenie Rady KIAK
17-18.06. ? pielgrzymka na Jasną Górę
20-31.07. – Światowe Dni Młodzieży
Wrzesień ? bieg do grobu Ks. Popiełuszki
9 (16) .10. ? Dzień Papieski
Listopad ? VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej
4-6.11. ? rekolekcje i posiedzenie Rady KIAK
20.11. ? uroczystość Chrystusa Króla
26.11. ? konferencja związana z 1050 rocznicą Chrztu Polski