Struktura

Struktury Akcji Katolickiej w Polsce

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej
      Zarząd (Prezes – mianowanie Konferencja Episkopatu Polski)
      Asystent Kościelny
      Rada KIAK

Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej
      Zarząd (Prezes – mianowanie Biskup Diecezjalny)
      Asystent Kościelny
      Rada DIAK

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej
      Zarząd (Prezes – mianowanie Biskup Diecezjalny)
      Asystent Kościelny (proboszcz parafii)

 

Każda ze struktur posiada swój własny zarząd i asystenta kościelnego.

Władzami Instytutów: Krajowego i Diecezjalnych są Rady.

Radę KIAK tworzą prezesi DIAK-ów i jeden delegat każdego z instytutów diecezjalnych. Rada DIAK składa się z prezesów oddziałów parafialnych i osób minowanych do Rady przez biskupa diecezjalnego.

 Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej działają niemal we wszystkich diecezjach.

Stowarzyszenie skupia w Polsce ponad 25 000 członków.

Akcja Katolicka w Polsce przynależy do struktur Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC),  które skupia członków Akcji Katolickiej z  50 krajów i liczy ok. 1,5 mln członków.