POAK

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
      Prezes
      Wiceprezes
      Członkowie Zarządu

Komisja Rewizyjna
      Przewodniczący
      Członkowie

Parafialny Asystent Kościelny