DIAK

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
      Prezes
      Wiceprezes
      Członkowie Zarządu

Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej:
      Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej
      członkowie AK mianowani do Rady DIAK przez Biskupa Diecezjalnego

Komisja Rewizyjna
      Przewodniczący
      Członkowie

Diecezjalny Asystent Kościelny