Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Sympozjum „Effata, parafio otwórz się!”

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich zorganizowała 12 maja 2018 roku na Jasnej Górze konferencję „Effata, parafio otwórz się!”. Sympozjum rozpoczęto Mszą Świętą w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej,  pod przewodnictwem bpa Ignacego Deca, przewodniczącego Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, który wygłosił również homilię. Obrady miały miejsce w odnowionej Sali Papieskiej.

Po otwarciu sympozjum przez bpa Ignacego Deca, uczestnicy mogli wysłuchać czterech interesujących konferencji, dotyczących roli mediów, w tym społecznościowych w życiu parafii. Pierwszym prelegentem była dr hab. Monika Przybysz, prof. uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wygłosiła ona interesujący referat „Parafia w mediach”, wskazując na  dużą rolę mediów społecznościowych w działalności ludzi świeckich i kapłanów w parafii. Wykład „Informacja w Kościele” wygłosił ks. dr Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Pani Katarzyna Falkowska-Gołębiewska z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiła referat ” Media jako IV władza”. Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu, mówił o udziale i postawie katolików w życiu publicznym i roli mediów. Głos zabrał również ks. Zbigniew Kucharski, dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej „Maika”.

W sympozjum wzięli udział członkowie Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, a wśród nich ks. Sławomir Augustynowicz, asystent kościelny AK  diecezji świdnickiej i Zbigniew Trybuła sekretarz Zarządu Krajowego AK, a także zaproszeni goście i osoby zainteresowane tematem sympozjum.  W dyskusji panelowej, w której wzięli udział uczestnicy sympozjum, padło wiele ciekawych wypowiedzi i komentarzy.  Sympozjum podsumował przewodniczący Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich bp Ignacy Dec, który wspólnie z arcybiskupem Wacławem Depo udzielił wszystkim uczestnikom pasterskiego błogosławieństwa.

Zbigniew Trybuła,
sekretarz Zarządu Krajowego AK

patrz – galeria