Progr. duszpasterski – 2019-2022: “Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła”. 2020-„Eucharystia – tajemnica wyznawana”. „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE"

Rocznica urodzin Śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Gdyby żył kończyłby dziś 100 lat. Śp. Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Z okazji tej rocznicy we wtorek 26. 11. br. w Świątyni Opatrzności Bożej została odprawiona Msza św. dziękczynna za życie śp. Prezydenta i Jego pełną gorliwości i patriotyzmu działalność dla Ojczyzny.  Eucharystii przewodniczył JEm kard. Kazimierz Nycz. Procesyjne wejście kilkudziesięciu Pocztów Sztandarowych, w tym Akcji Katolickiej w Polsce, Akcji Katolickiej z Jazgarzewa i Akcji Katolickiej z Piaseczna,  Członków Bractwa Kurkowego, Hierarchów Kościoła, odśpiewanie Hymnu Polskiego na otwarcie uroczystości, było zapowiedzią wielkich przeżyć.

Kim był Prezydent Ryszard Kaczorowski? Jaką przeszedł drogę, nim w końcu 1990 roku stał się osobą znaną w kraju? Przez wszystkie lata powojenne niewiele wiedzieliśmy o człowieku, który był przykładnym harcerzem i instruktorem ZHP, konspiratorem i więźniem sowieckim, łagiernikiem i żołnierzem II Korpusu. Niewiele wiedzieliśmy o  rodaku popularnym w polskim Londynie na długo przed objęciem stanowiska ministra, członku Rady Narodowej, a na koniec osobie sprawującej godność prezydenta RP na Uchodźstwie. Niewiele się to podkreśla, ale Pan Prezydent był Członkiem Akcji Katolickiej  w Londynie zanim został Prezydentem i ten status Członka Akcji utrzymał do końca, był z tego bardzo dumny.

Wiele z przywołanych faktów życiorysu prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego przypomniał Ksiądz Kardynał w kazaniu. Między innymi fakt, kiedy na dwa dni przed tragicznym, jak się okazało, wylotem do Smoleńska w 2010 roku Pan Prezydent Kaczorowski przyszedł do Świątyni Opatrzności Bożej aby nawiedzić grób swojego przyjaciela śp. ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego. Po krótkiej zadumie powiedział tak: „Czym trzeba sobie zasłużyć, żeby w tak dostojnym miejscu spoczywać”? Wtedy nie wiedział o tym, że wkrótce jedna z tych nisz będzie miejscem Jego wiecznego spoczynku. W uroczystości uczestniczyła rodzina Pana Prezydenta, przedstawiciele władz państwowych i przyjaciele. Przyjechali harcerze i uczniowie szkół, których patronem jest prezydent Ryszard Kaczorowski, było Wojsko Polskie i Orkiestra Policji. Po Mszy św. nastąpiło składanie wieńców i wiązanek kwiatów na grobie śp. Ryszarda Kaczorowskiego w Panteonie Wielkich Polaków. Wiązankę czerwonych róż z szarfą złożyła też delegacja Akcji Katolickiej. Po krótkim nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli na plac przed Świątynią Opatrzności Bożej, gdzie odbył się Apel Chwały Oręża Polskiego z kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Śp. Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego wspomina się z wielką radością i sentymentem. Był niezwykle ujmującym i bezpośrednim człowiekiem, miał dużo poczucia humoru. Cenił sobie Akcję Katolicką i ludzi świeckich zaangażowanych w to dzieło. Nie odmówił wywiadu do miesięcznika „Wierzyć Życiem” w 2005 roku. Jako jedyny Prezydent RP na Uchodźstwie wyróżnił medalem Polonia Restituta wiele  osób świeckich, w tym członków Akcji Katolickiej, za pracę dla Kościoła. On sam, na 50-lecie IPAK otrzymał od Ojca Świętego Jana Pawła II najwyższe odznaczenie papieskie – Wielki Krzyż Orderu Piano – przyznawany tylko głowom Państwa.

Śp. prezydent Ryszard Kaczorowski spoczął w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, wśród kilku innych osób, które jak On zginęli tragicznie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Pozostała pustka, smutek, wspomnienia i pamięć.

Elżbieta Olejnik

galeria – patrz