Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu. „Dla ludzi prostych boskie słowo Jezusa jest jasne i zrozumiałe”.

Po zawiązaniu wspólnoty, złożeniu kwiatów pod tablicą poświęconej św. Janowi Pawłowi II, odmówieniu modlitwy zakończonej wspólnym odśpiewaniem „Barki”, członkowie Akcji Katolickiej z jasnogórskiego dziedzińca, udali się do kaplicy Cudownego Obrazu na Eucharystię. Mszy św. koncelebrowanej w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przewodniczył asystent krajowy Akcji Katolickiej, biskup Mirosław Milewski. Członkowie Akcji Katolickiej łączyli się z uczestnikami pielgrzymki za pomocą TV Trwam, TVP3 oraz mediów jasnogórskich.

W swojej homilii Biskup Milewski przypomniał członkom Akcji Katolickiej, że do apostolskiego świadczenia o Chrystusie predestynuje wiernych sakrament chrztu oraz Eucharystia, w której katolik otrzymuje miłość Boga, którą ukierunkowuje na bliźniego.

Zachęcając członków Akcji Katolickiej do kontemplacji Maryi, czczonej
w Jasnogórskiej Ikonie, Ksiądz Biskup zwrócił uwagę ba fakt, że „to właśnie Jej serce było najbliżej serca Jezusa. To pod sercem Maryi rozwijało się, kształtowało i rosło serce naszego Pana”. Dodał przy tym, że właśnie tutaj, „w tej świętej kaplicy, niemal słyszymy bicie tych dwóch serc. Ich rytm napawa wielu z nas spokojem i ufnością, także wtedy, gdy nie do końca rozumiemy ciężar i jarzmo codzienności”.

Asystent krajowy podkreślił również, że w obecnej dobie Kościół w Polsce, w potrzebuje odbudowania swej wiarygodności, dlatego wiarygodnych ludzi w swoich szeregach. „Tacy powinni być członkowie Akcji Katolickiej w Polsce – prości i wierni uczniowie Jezusa”.

Kończąc swoją homilię hierarcha powiedział: „Niech Serce Jezusa, „dobroci i miłości pełne”, „cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”, prowadzi Kościół w Polsce, prowadzi biskupów i kapłanów, rodziny, Akcję Katolicką w Polsce i wszystkich wiernych, by w prostocie swoich serc okazywali swoje przywiązanie do Boga i wiary”.

Dr Artur Dąbrowski
rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

galeria – patrz (foto.: R. Furtak)