Arch. białostocka. Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej„Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”