Arch. białostocka. VII Dni Kultury Katolickiej. Sympozjum „Chrześcijańska tożsamość Europy – wokół rocznicy Edyktu Mediolańskiego”.