Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. białostocka. VII Dni Kultury Katolickiej. Sympozjum „Chrześcijańska tożsamość Europy – wokół rocznicy Edyktu Mediolańskiego”.