Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. katowicka. Pielgrzymka mężczyzn do MB Piekarskiej 31.05.2015 r. [galeria]