Arch. poznańska. Być „jako ta świeca” – święto patronalne AK.