Arch. poznańska. Ten, który przychodzi przez Słowo – zjazd rejonowy.