Arch. warmińska. „Każdy człowiek ma prawo do szczęścia”.