Arch. warmińska. Polska w UE – plusy i minusy – debata.