Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. krakowska. Sympozjum Święty Jan Paweł II Mężem modlitwy – naucz nas trwać przed Panem

Sympozjum_JPII_1