Arch. białostocka. XXVII Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej.

Tłumy widzów zgromadzone w amfiteatrze przy Operze i Filharmonii Podlaskiej oklaskiwały występy laureatów XXVII Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej. Tradycyjnie w Uroczystość Bożego Ciała Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej zaprosiła mieszkańców Białegostoku do wspólnego świętowania i chwalenia Pana poprzez śpiew.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą poprowadzoną przez Bp Henryka Ciereszko. Festiwal prowadzili Antoni Korzeniecki i Piotr Wiktorko. Nagrody najlepszym scholom, zespołom i chórom z terenu Archidiecezji Białostockiej wręczali: Bp Henryk Ciereszko, Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej ks. prał. Tadeusz Żdanuk i Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej Teresa Niewińska.

Laureaci zostali wyłonieni w przesłuchaniach konkursowych, które odbyły się 23 maja br. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej Uczestniczyło w nich 31 zespołów, w których wystąpiło łącznie ponad 650 wykonawców. Były to schole, zespoły i chóry z terenu Archidiecezji Białostockiej. Uczestnicy byli oceniani w trzech grupach wiekowych: do 12 lat, 13-18 lat, powyżej 18 lat. Każdy wykonawca musiał zaprezentować dwa utwory: pieśń liturgiczną i piosenkę religijną. Jury konkursowe, które wyłoniło laureatów pracowało w następującym składzie:  ks. Krzysztof Łapiński – przewodniczący, Wioletta Miłkowska, Edward Kulikowski, Józef Kotowicz.

Jako pierwsi wystąpili najmłodsi uczestnicy festiwalu „Perełki Świętego Wincentego a Paulo” z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia oraz Samorządowego Przedszkola „Z Uśmiechem” nr 47 w Białymstoku. Po nich zaprezentowali się zdobywcy III nagród w kategorii do 12 lat: schola dziecięca „Za Jezusem” z parafii Zwiastowania NMP w Białymstoku oraz schola „Lilie św. Kazimierza” z parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Następnie wystąpił chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 28 im K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku, który zaśpiewał  „Pieśń do Bogarodzicy”.

Ogromne brawa otrzymała schola „Dobra Ziemia” z parafii św. Wojciecha w Białymstoku zdobywca I miejsca w kategorii do 12 lat. Po nich piękne wykonanie chorału gregoriańskiego zaprezentowała Schola Gregoriana Sancti Dominici z parafii pw. św. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika w Choroszczy. Z gorącym przyjęciem publiczności spotkały się też występy: chóru parafialnego z parafii pw. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika w Choroszczy, żeńskiego chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku oraz debiutanta festiwalu, chóru „Mater Ecclesiae” z parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku. Niezapomniane wrażenia dostarczyły występy scholi „Boże Echo” z parafii  św. Andrzeja Boboli (II miejsce) oraz „Winnicy” z parafii katedralnej (I miejsce).

Zwieńczeniem wspólnego świętowania był piękny przekaz wydarzeń zapisanych w Starym Testamencie w formie muzyczno-wokalnej w wykonaniu gościa festiwalu – Violi Brzezińskiej. Całość zakończyły podziękowania i modlitwa, którą poprowadził Asystent Akcji Katolickiej, ks. prałat Tadeusz Żdanuk.

Festiwal został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Białegostoku,  Województwa Podlaskiego, Burmistrza Zabłudowa oraz firmy Bartosz. Pracom organizacyjnym przewodził Piotr Perkowski – Dyrektor Festiwalu.

Piotr Perkowski

patrz – galeria

Arch. białostocka. XXVII Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej.2015-06-12_006

2015-06-12