Arch. gdańska. KROPIELNICZKA W KAŻDYM DOMU.

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski zbliża się powoli ku końcowi. Wydarzenie to zapoczątkowało świadomość i tożsamość chrześcijańską oraz państwowo-narodową nas Polaków.

Na pamiątkę tego wiekopomnego i doniosłego aktu powróćmy w naszych domach do odnowienia staropolskich obyczajów chrześcijańskich a wśród nich zwyczaju umieszczania w naszych domach kropielniczek! I to nie po to, by były tylko jakimś elementem dekoracyjnym, ale aby w naszym domu rodzinnym ta kropielniczka „żyła”i przypominała nam o powinnościach wynikających z sakramentu Chrztu Świętego, który niegdyś otrzymaliśmy! Niech zawsze w tej kropielniczce będzie woda święcona, do której będziemy zanurzali palce celem uczynienia znaku Krzyża Świętego w momencie wejścia i wyjścia z domu z jednoczesnym wypowiedzeniem pozdrowienia czy też pożegnania chrześcijańskiego!

Kropielniczki są osiągalne w punktach sprzedaży dewocjonaliów. Z okazji tegorocznego Jubileuszu zostały wyprodukowane specjalne wzory kropielniczek, upamiętniające to znamienne wydarzenie. W Internecie po wpisaniu w Google „kropielniczki na jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski”  można znaleźć adresy dystrybutorów tychże. Skorzystajmy też z tych możliwości!

Niech ten Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski stanie się okazją i momentem do odrodzenia w nas nowego człowieka „zanurzonego” bez reszty w Chrystusie! A jednym z widzialnych znaków tego „zanurzenia” niech będzie obecność kropielniczki w naszych domach!

(DIAK AG)

KROPIELNICZKA W KAŻDYM DOMU. PLAKAT

Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej AD 2016  wariant końcowy do wysyłki internetowej_1

2016-11-09