Arch. gdańska. XX Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej pod patronatem DIAK AG i Jubileusz Dwudziestolecia POAK im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego przy parafii św. Stanisława BM w Gdańsku Wrzeszczu

Jubileuszowa edycja dwudziestych już Wieczorów Refleksji Religijnej i Społecznej, organizowanych przez POAK im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego – pod patronatem DIAK Archidiecezji Gdańskiej – w tygodniu poprzedzającym Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, odbyła się w dniach 14-17 listopada.

Wieczorne spotkania jak zwykle miały miejsce w Klubie „Fides” Parafii Św. Stanisława BM w Gdańsku Wrzeszczu. Tematyka spotkań akcentowała z jednej strony jubileusze Roku Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski, z drugiej zaś różne aspekty apostolstwa świeckich. I tak podczas pierwszego „Wieczoru” w poniedziałek 14. listopada członek Akcji Katolickiej, poseł dr Jan Klawiter poruszył kwestię zadań i roli katolików świeckich w kształtowaniu ustroju społecznego Polski w myśl zasad ewangelicznych i wynikającej z nich katolickiej nauki społecznej Kościoła. Rozważania swe oparł m.in. na cytacie z wypowiedzi papieża Benedykta XVI, że „najwyższym dziełem miłości jest ewangelizacja”. Przede wszystkim zasadniczym działaniem na dzisiaj jest praca u podstaw, zmierzająca ku wychowaniu nowego pokolenia. Do niezwykle ważnych zadań zaliczył prelegent tworzenie dobrego prawa oraz dobrych mediów i wspieranie ich.

Drugie spotkanie we wtorek 15 listopada miało charakter „Wieczoru Wileńskiego”, który to również co roku odbywa się w ramach lub obok cyklu „Wieczorów Refleksji Religijnej i Społecznej”. Tym razem uczestnicy mieli okazję obejrzeć znakomity film o dziejach Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w wileńskiej Ostrej Bramie i posłuchać dwóch gawęd wileńskich w wykonaniu dr. Macieja Żakiewicza („W promieniach Bernardyńskiej świątyni) oraz wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Przemysława Namsołka. Ten ostatni niezwykle interesująco przedstawił swoją wspaniałą kolekcję pocztówek wileńskich z początków XX wieku.

W środę 16 listopada gościliśmy dyrektora Radia Plus, ks. dr. Macieja Kwietnia z bardzo ważnym – zwłaszcza w kontekście obecnego roku duszpasterskiego – tematem: „Zaangażowanie laikatu i rola mediów w nowej ewangelizacji”, która to – zdaniem prelegenta – ma być odpowiedzią na – powszechnie obecną we współczesnym świecie – relatywistyczną „filozofię ponowoczesną”, nieuznającą żadnych stałych zasad moralnych. Laikat katolicki ma szczególne miejsce w nowej ewangelizacji, jako „defensor fidei” (obrońca wiary). Istotną działalnością katolików świeckich jest zaangażowanie w mediach, które to powinny wprowadzać w rzeczywistość społeczną „sacrum” (rzeczywistość świętości) i uczulać wszystkich na „sacrum”.  Zasadniczym zaś warunkiem skuteczności nowej ewangelizacji powinno być pisanie i mówienie prawdy.  

Jubileuszowy XX cykl Wieczorów Refleksji Religijnej i Społecznej zakończył w czwartek 17 listopada ks. Prałat dr Mirosław Paracki, który to wprowadził licznie zebranych słuchaczy w „Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, co dokonało się kilka dni później, w sobotę 19 listopada w Łagiewnikach, zaś następnego dnia – w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – we wszystkich kościołach w całej Polsce. Ks. Prałat Mirosław przedstawił i omówił po kolei wszystkie części Aktu, szczególną uwagę zwracając na jego zakorzenienie biblijne i oparcie w dotychczasowym nauczaniu Kościoła, zwłaszcza na encyklice papieża Piusa XI „Quas primas” („w pierwszej”) o ustanowieniu święta Chrystusa Króla z roku 1925. Prelegent podkreślił też szczególne znaczenie tego aktu w kontekście współczesnej rzeczywistości, gdzie człowiekowi proponuje się wszystko z wyjątkiem Pana Boga.

Niejako dopełnieniem czwartkowego, ale też i całego tegorocznego cyklu Wieczorów Refleksji Religijnej i Społecznej stała się wieczorna Eucharystia w sobotę 19 listopada, odprawiana w kościele parafialnym św. Stanisława BM w intencji POAK im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego z okazji 20-lecia powstania Oddziału, który kontynuuje dziedzictwo duchowe swego patrona, prekursora Akcji Katolickiej w przedwojennym Gdańsku.

Podczas sprawowania tej Najświętszej Ofiary dokonał się wyżej wspomniany „Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” a na ołtarzu znajdowała się Ikona Chrystusa Pantokratora, poświęcona w niedzielę 13 listopada w archikatedrze Oliwskiej przez Metropolitę Gdańskiego, ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia, która począwszy od Oddziału im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego rozpoczęła peregrynację po poszczególnych Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Ikonę – proboszczowi Parafii, zarazem asystentowi kościelnemu POAK oraz DIAK AG, ks. dziekanowi, kanonikowi Zbigniewowi Cichonowi oraz prezesowi POAK Antoniemu Kakareko na czas peregrynacji w Oddziale – wręczyła Prezes Zarządu DIAK AG Joanna Maria Olbert.

Po zakończeniu uroczystej Eucharystii w Klubie Parafialnym „Fides” miała miejsce okolicznościowa agapa, w czasie której z okazji jubileuszu dwudziestolecia POAK zostało odczytane i wręczone podziękowanie Metropolity Gdańskiego, Ks. Abpa Leszka Sławoja Głódzia.

Antoni Kakareko, prezes POAK, wiceprezes Zarządu DIAK AG

Fot. Aleksandra Niewierowska, Wioleta Żurawska, Jerzy Szparaga
patrz – galeria

Arch. gdańska. XX Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej pod patronatem DIAK AG i Jubileusz Dwudziestolecia POAK im. Bł. Ks_27

2016-12-10