Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. krakowska. Akcja Katolicka na spotkaniu opłatkowym z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem.

Snap1 Snap2 Snap3 Snap4 Snap5 Snap6