Progr. duszpasterski – 2019-2022: “Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła”. 2020-„Eucharystia – tajemnica wyznawana”. „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE"

Arch. poznańska. Miłosierdzie na co dzień.

Przeżywamy Rok Miłosierdzia. Szczególny czas, by uświadomić sobie, ile Miłosierny Ojciec nam daje, ale też zastanowić się, czy my sami jesteśmy miłosierni. Pozostaje pytanie: jak „praktykować” miłosierdzie na co dzień? W sobotę 20 lutego 2016 r. członkowie Akcji Katolickiej mieli okazję poszukać odpowiedzi na to pytanie podczas wielkopostnego dnia skupienia w parafii św. Rocha w Poznaniu.

Miłosierdzie wobec potrzebujących – rozpoczynając rekolekcyjne zatrzymanie s. Alicja ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej opowiedziała o pracy na rzecz ubogich i potrzebujących, jakiej podejmują się Siostry Serafitki.

Miłosierdzie w modlitwie. Rozważając Drogę krzyżową modliliśmy się o Boże miłosierdzie dla siebie i bliźnich. Również w modlitwie pamiętaliśmy o zmarłych, odmawiając nad grobem ks. prałata Stefana Schudego Koronkę do Bożego Miłosierdzia, prosząc o życie wieczne dla pierwszego Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej naszej archidiecezji.

Miłosierdzie w sakramencie pojednania. Podczas nabożeństwa pokutnego był czas na zastanowienie się nad formułą rozgrzeszenia, jaką słyszymy u kratek konfesjonału, a która ma nas zachęcić do zmiany życia.

Podczas homilii prowadzący dzień skupienia ks. Roman Dworacki, asystent diecezjalny AK, mówił o chrzcie św., sakramencie wprowadzającym do wspólnoty Kościoła. Na zakończenie Eucharystii procesyjnie przeszliśmy przez Bramę Miłosierdzia. Jak zauważył ks. Asystent przechodząc przez Bramę Miłosierdzia mów Jezusowi <TAK>, potwierdzając tym samym swoje powołanie.

Ostatnim elementem dnia skupienia było spotkanie z duszpasterzem akademickim ks. Krzysztofem Grześkowiakiem. Ukazał on Duszpasterstwo Akademickie jako pomost z życia młodzieży do życia dorosłego. Zauważył: Jakie są Duszpasterstwa Akademickie, takie później są duszpasterstwa dorosłych, choćby Akcja Katolicka.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna „Nasze chrzcielnice” przygotowana przez członków Akcji Katolickiej.

tekst i foto.: Jolanta Horowska

patrz – galeria

Wielkopostny dzień skupienia AK Pń św Rocha (44)

2016-02-23