Arch. poznańska. Wasze działanie jest bardzo ważne.

                W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu o godz. 15.00 bp Damian Bryl odprawił Mszę św. w intencji Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w dniu ich święta patronalnego. W homilii mówił, aby wyznawać wiarę, wiarę w Chrystusa Króla, także wtedy, gdy przychodzą niepokoje i zwątpienia. Nasze wyobrażenie królowania nie zawsze pokrywa się z ewangeliczną prawdą. Król cierpiący, Który z miłości do nas, podjął krzyż i śmierć, ale i zmartwychwstanie. Powinniśmy stawiać sobie pytanie: Jak głęboko Ewangelia wpływa na nasze postanowienia, wybory i działania. Spotykamy się jako wspólnota uczniów Jezusa, dla których królowanie Chrystusa jest ważne, fundamentalne dla KSM i AK – mówił Biskup – Chcemy dziękować z Wami i za Was. Wasze działanie jest bardzo ważne! Celebrans mówił o polach działania AK i KSM, jakie w najbliższym czasie stoją przed stowarzyszeniami:

  • Jubileusz 1050 rocznicy chrztu Polski – poszukujmy, jak to dziedzictwo podjąć i rozwijać.
  • Rok Miłosierdzia – stawajmy się miłosierni, gotowi do poświęceń i służenia.
  • Światowe Dni Młodzieży – pomóżmy młodym w większym otwarciu na Pana Boga.
  • Synod o rodzinie – aby pięknie żyć w małżeństwie i pomóc tym, którzy się pogubili.

Ważne jest nie tylko co, ale jak robimy. Abyśmy zaangażowali się w to, co dla Kościoła ważne, Biskup Damian zostawił trzy wskazówki:

  • Duch wiary – wiara niech będzie światłem, byśmy angażowali się w świat tak, jak chce Jezus.
  • Duch nadziei – niech Duch nadziei promieniuje w nas, by dawać nadzieję tym, którzy ją utracili.
  • Duch miłości – Miłość, która chce służyć, zapalać, dawać siebie dla dobra innych, służyć – niech będzie naszym udziałem.

W trakcie Eucharystii szesnastu młodych ludzi złożyło ślubowanie „Służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie” i stało się członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uroczystościom w katedrze towarzyszyła wystawa fotograficzna „Nasze chrzcielnice”, przygotowana przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.

Dalsze świętowanie miało miejsce w auli Wydziału Teologicznego UAM. Wręczono dyplomy i upominki wyróżnionym autorom w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II w pamięci mojej rodziny”. Ich prace można było podziwiać w holu WT. Podczas spotkania uhonorowano sześciu członków za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz Akcji Katolickiej, solidną i sumienną pracę, wszystkie podejmowane inicjatywy i włączanie się w organizację spotkań diecezjalnych tytułem „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej”. Natomiast medal AD REGNUM DEI AUGENDUM kapituła przyznała jednej instytucji.

Na zakończenie wysłuchaliśmy relacji z zakończonego synodu o rodzinie. Jadwiga i Jacek Pulikowscy, audytorzy synodu, mówili o nim, jako „katechezie Kościoła dla Kościoła”.

Jolanta Horowska (tekst i foto)

patrz – galeria

Chrystus Król - świętowanie 22 XI 2015r (126)

2015-11-23