Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. warmińska. 33. Rocznica męczeńskiej śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszki

pobierz: Zaproszenie Bł.ks. J. Popiełuszko