Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. warmińska. AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ ZAPRASZA NA UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 20-LECIA ISTNIENIA – 20 LISTOPADA 2016 w ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

AK 20.11.2016_1

AK 20.11.2016_2_1

AK 20.11.2016_2_2