Arch. warmińska. III Rodzinny Rajd Rowerowy – Miłakowo 2014.

W niedzielę 8 czerwca 2014 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie po raz  trzeci zorganizowała Rodzinny Rajd Rowerowy. Jego głównym celem nie jest rywalizacja, ale radosne świętowanie Dnia Pańskiego poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym- mówi Ireneusz Miazga- Prezes POAK.

W tym roku w rajdzie udział wzięło 176 uczestników, którzy spotkali się o godz. 10:30 na Mszy św. rodzinnej podczas, której otrzymali numery startowe oraz zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa zachowania na trasie.  O godz. 15:00 Proboszcz naszej parafii o. Kalikst Salak OFM poświęcił rowery i oficjalnie rozpoczął rajd, a policjanci przypomnieli zasady poruszania się rowerów po drogach publicznych. Rajdowcy mieli do pokonania 6,5 km, a na mecie przy ul. Dworcowej czekał na wszystkich poczęstunek oraz gry i zabawy sportowo –nietypowe, których głównym bohaterem głównym był św. Jan Paweł II.

Było wiele radości, a dzięki wsparciu przedsięwzięcia przez  Urząd Miasta i Gminy Miłakowo przyznane zostały statuetki: „Wzorowa Rodzina Rowerowa” , 4 statuetki „Wzorowe Małżeństwo Rowerowe” oraz „Najliczniejsza Rodzina Rowerowa”, a także  „Najstarszy Uczestnik Rajdu”- dla p. Jana Szatybełki (75 l.), „Najmłodszy uczestnik Rajdu” – dla Pawełka Świdra (1,6 m-cy) i „Najmłodszy –Samodzielny Uczestnik Rajdu” – Dominik Balina (5 lat).

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przygotował także 5 pamiątkowych medali „Sursum Corca” (W górę serca), którymi podziękował za współpracę i okazaną życzliwość: o. Kalikstowi – Proboszczowi, p. Aleksandrowi Gawrylukowi – Burmistrzowi, Ochotniczej Straży Pożarnej, p. Annie Czarneckiej – służbie medycznej oraz firmie Milbak – Miłakowo.

Serdecznie pragniemy także podziękować wszystkim, którzy wsparli to przedsięwzięcie: Warmińskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Jonkowie o/Miłakowo, p. Michałowi Kreczkowskiemu, p. Grażynie Sznajder i p. Arkadiuszowi Sinoradzkiemu za okazaną pomoc w przygotowaniu boiska rekreacyjnego przy ul. Dworcowej – mówi Agnieszka Bułak. Przyjmijcie staropolskie Bóg zapłać.

Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem oraz spontanicznym meczem siatkówki.

Pozdrawiam i do  zobaczenia na kolejnym rajdzie

Agnieszka Bułak

2014-06-11

Foto-relacja: Joanna Bułak
patrz – galeria:
02rajd.rowerowy.2014.06.11