Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. warmińska. Prof. Bogdan Chazan w Olsztynie przedstawi wykład pt. „Czy cywilizacja śmierci jest blisko?”

W dniu 11.09., g.17.00 (piątek), w IKCh przy ul. Kopernika 47.plakat prof. n. med. Bogdan Chazan