Progr. duszpasterski – 2019-2022: “Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła”. 2020-„Eucharystia – tajemnica wyznawana”. „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE"

Arch. warmińska. Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku czci Męczenników Stanu Wojennego

14 września bł. ks. Jerzy Popiełuszko, gdyby żył, skończyłby 70 lat. Niestety, kapelan Solidarności, został zamordowany przez aparat PRL-owskiego systemu w październiku 1984 roku. Pamięć błogosławionego kapłana już od 12 lat czci specjalnym wydarzeniem Akcja Katolicka w Polsce. Dwa diecezjalne instytuty, z Katowic i Olsztyna, organizują z tej okazji Sztafetę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku czci Męczenników Stanu Wojennego.

Również w tym roku 50-osobowa grupa pielgrzymów wyruszała 13 września ze stolicy Warmii i Mazur. Ten dzień rozpoczęli od Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył arcybiskup-senior ks. Edmund Piszcz. Następnie uczestnicy sztafety udali się na Plac Solidarności, gdzie pożegnali ich przedstawiciele patronów imprezy, m.in. reprezentująca wojewodę warmińsko-mazurskiego dyrektor Biura Wojewody Agnieszka Warakomska-Poczobutt.

Tegoroczna pielgrzymka ma charakter szczególny napisał w swoim liście wojewoda Artur Chojecki w tym roku mija 70 lat od urodzin i 33 lata od męczeńskiej śmierci tego błogosławionego kapłana, a zarazem niezłomnego obrońcy praw człowieka w czasach totalitarnego reżimu. Wasze pielgrzymowanie do Jego grobu przypomina o duchowym testamencie zawartym w słowach: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Dyrektor Warakomska-Poczobutt, wspólnie z dyrektorem generalnym W-M UW Pawłem Żukowskim, złożyła kwiaty pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny. Wiązanki złożyli również organizatorzy Wojciech Ruciński, prezes Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej i Władysław Kałudziński prezes Zarządu Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Pro Patria wraz z małżonką Teresą oraz radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Miasta Olsztyn Bożena Ulewicz
i Dariusz Rudnik. Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie abpa Edmunda Piszcza pielgrzymi ruszyli na szlak.

Do Warszawy, do grobu księdza- męczennika, dotarli następnego dnia. Wspólnie z grupą katowicką, którą od lat tworzą górnicy z KWK Wujek oraz członkowie z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Knurowie, pokonali ostatni odcinek trasy prowadzący z Parku Żeromskiego do kościoła p.w. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie powitała ich prezes Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak. Na grobie ks. Jerzego złożono wiązanki kwiatów i modlono się o jego rychłą kanonizację.
12 Sztafetę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki zakończyła msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem wszystkich uczestników.

2017-09-18

patrz-galeria