Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. warmińska. Sztafeta do grobu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (13-14.09.2016) – zdjęcia