Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. wrocławska. Gender rewolucja kulturowa a cywilizacja chrześcijańska.

gender rewolucja kulturowa a cywilizacja chrześcijańska.plakat  gender rewolucja kulturowa a cywilizacja chrześcijańska.ulotka

kliknij – powiększ

2014-10-01