Arch. wrocławska. Patronalne Święto Akcji Katolickiej.

            W sobotę 23.11.2019 r. w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – Patronalne Święto Akcji Katolickiej, członkowie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i prezesi POAK archidiecezji wrocławskiej wraz z Diecezjalnym Asystentem ks. Łukaszem Piłatem, spotkali się w Centrum Duszpasterstwa pod „4” z abp. Józefem Kupnym. Spotkanie miało charakter dziękczynno-roboczy. Ksiądz Asystent i członkowie Akcji Katolickiej, nawiązując do głównego charyzmatu AK ścisłej współpracy z hierarchią kościelną, podziękowali ks. abp. Józefowi Kupnemu jako zwierzchnikowi Akcji Katolickiej w Archidiecezji Wrocławskiej, a za Jego pośrednictwem wszystkim kapłanom w diecezji za wsparcie w apostolskiej działalności „Odnowienia wszystkiego w Chrystusie” oraz uznania, że Jezus Chrystus Król Wszechświata jest Królem całego Ludu Bożego.
Przedstawiciele Zarządu DIAK poinformowali księdza arcybiskupa o aktualnym stanie organizacyjnym i działalności Akcji Katolickiej w diecezji oraz o planach działania
w przyszłości. W szczególności, poprosili księdza arcybiskupa o osobiste wsparcie w promocji odradzania się i rozwoju Akcji Katolickiej w parafiach diecezji, głównie poprzez przychylność i większe zaangażowanie księży dziekanów i proboszczów w powoływaniu nowych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.
Uczestnicy spotkania na czele z ks. arcybiskupem uznali, że w rozwoju i działalności stowarzyszenia Akcji Katolickiej, priorytetową rolę odgrywają: modlitwa i formacja oraz bezpośrednie kontakty i rozmowy  z księżmi i wiernymi w parafiach.
Ksiądz Arcybiskup serdecznie podziękował za spotkanie i udzielił zebranym arcypasterskiego błogosławieństwa wzywając „Pomoc nasza w imieniu Pańskim”.
To wezwanie, wg słów ks. kardynała Bertrama zapisanych w książce „W służbie ideałów Akcji Katolickiej”, jest  „…dewizą Akcji Katolickiej po wsze czasy i na każdym miejscu”.

EK

2019-11-25

galeria – patrz