Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. wrocławska. Reportaż z Dnia  Żołnierzy Wyklętych  z  Oleśnicy.

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Z tej okazji uroczystości odbyły się również w Oleśnicy, gdzie szczególną uwagę poświęcono Adamowi Lazarowiczowi.
Jak co roku uczestniczyły wraz z pocztem sztandarowym Akcji Katolickiej składając hołd Żołnierzom  Niezłomnym.
Roman Faryś
patrz – galeria