Archh. krakowska. Zaproszenie do włączenia się w modlitwę różańcową „Wdzięczności i uwielbienia Boga za dar Osoby i dzieła św. Jana Pawła II”..

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej zaprasza chętnych do modlitwy różańcowej – włączenia się do  „RÓŻY RÓŻACOWEJ”.

Razem, nieustanną modlitwą chcemy dziękować Panu za Świętego Jana Pawła II i Jego dzieło, jakie nam zostawił.

Włączający się otrzymują stałą tajemnicę różańcową i różaniec tworząc w ten sposób wielką RODZINĘ MODLITEWNĄ. Jest nas już ok. 800 osób w kraju i poza. Różaniec i tajemnicę błogosławił nam najbliższy Świadek życia św. Jana Pawła, Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

Kontakt:

Grażyna Kominek – 501-739-275
gkominek@gmail.com
diakkrakow@wp.pl

zapraszamy…..