Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. sandomierska. Wielkopostne spotkanie Akcji Katolickiej.

„Idźcie i głoście” – hasło tegorocznego roku duszpasterskiego, było przewodnim tematem wielkopostnego dnia skupienia Akcji Katolickiej, który odbył się w parafii Modliborzyce k. Opatowa. Organizatorem tego dnia był proboszcz parafii ks. Marek Tabaszewski wraz z Parafialnym oddziałem Akcji Katolickiej.

Spotkanie rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą Świętą, której przewodniczył i słowo wygłosił bp. senior Edward Frankowski. Następnie ks. Tomasz Zdyb asystent KSM skierował do zebranych dwie ewangelizacyjne konferencję, podczas których ukazał też przykład życia i piękną postawę miłości do Boga i drugiego człowieka bł. Karoliny Kózkówny.

Dzień skupienia zakończył się Drogą Krzyżową, która przygotował i poprowadził ks. Marek Tabaszewski.

patrz – galeria

 

2017-03-16