Progr. duszpasterski – 2017-2019: „DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ”. 2018/2019 – „W MOCY BOŻEGO DUCHA". "Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”.

Diec. tarnowska. Wielkopostny dzień skupienia w Nowym Sączu.

W trzecią sobotę Wielkiego Postu (27-02-2016), w nowosądeckiej Parafii św. Kazimierza, z inicjatywy Proboszcza, ks. dr Jana Siedlarza – pierwszego Asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, a obecnie Asystenta dekanalnego dekanatu Nowy Sącz Centrum, odbył się wielkopostny dzień skupienia dla członków parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej, działających na terenie Nowego Sącza oraz dekanatu Nowy Sącz – Centrum. Czas wspólnotowego spotkania, przygotowującego do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wypełniła Eucharystia, konferencja i agapa.

Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Jan Siedlarz. W nawiązaniu do przeczytanej Ewangelii o synu marnotrawnym, skupił się na omówieniu postawy nieakceptacji miłosierdzia okazanego synowi przez ojca, jaką widzimy w zachowaniu starszego brata, ale także przecież w nas samych. Zasadniczym problemem w naszym rozumieniu tej przypowieści jest konflikt: sprawiedliwość-miłosierdzie. Trudność w zrozumieniu postawy ojca wobec jego dwóch synów, marnotrawnego i wiernego – upatrywać należy w głęboko zakorzenionej potrzebie ‘wymierzania’ sprawiedliwości zamiast zrozumienia i przyjęcia, jako najważniejszego daru Ojca – daru przebaczenia i miłosierdzia. Ojciec, Bóg, jest otwarty na nawrócenie każdego człowieka, grzesznika, cały czas, do samego końca. Nawrócenie jest najbardziej wyczekiwanym przez Ojca momentem w życiu syna. Nawrócenie, a więc wyznanie winy, otwiera drogę do całkowitego przywrócenia synowskiego dziedzictwa. Ojciec nie ma już wtedy żadnych wątpliwości, czy przywrócić stan sprzed zagubienia się syna w grzechu. Ofiaruje on synowi pełnię Ojcowskiej miłości i przywraca pełnię relacji, jaka łączyła ich obu do czasu oddalenia się syna.

Obraz, jaki prezentuje zachowanie starszego brata jest nam bardzo bliski z powodu zrozumienia, jakie mamy dla poczucia niesprawiedliwości, które on odczuł. Znamy ten stan dobrze. Wiele razy odczuwamy pewien rodzaj powątpiewania w sprawiedliwość bezgranicznego miłosierdzia Bożego, gdy jako ‘nie potrzebujący nawrócenia’ widzimy, jak z owoców miłosierdzia korzystają grzesznicy, którzy w ostatnim momencie życia mogą liczyć na Bożą miłość i przebaczenie. Jesteśmy wtedy tym bratem, gdy mówimy: ‘nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu …’. Miłosierdzie jednak nie zabiera niczego nikomu – ‘Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy’.

Podczas konferencji wygłoszonej po Mszy św. Ks. Asystent przedstawił kilka uwag o Chrzcie Polski w związku ze zbliżającą się 1050 rocznicą tego wydarzenia. Podkreślił rolę polityczną decyzji Mieszka o przyjęciu chrześcijaństwa dla tworzenia się państwowości polskiej.  Według opinii historyków, taka była bowiem główna motywacja władcy w tym okresie. Ślub z czeską księżniczką przyniósł owoce w postaci przekazania przez nią mężowi zasad wiary chrześcijańskiej.

Podczas posiłku, na zakończenie spotkania, Ksiądz Jan niezwykle erudycyjnie, a zarazem przystępnie przedstawił pewne wątki z życiorysu kard. Stefana Wyszyńskiego i jego roli w prowadzenie Kościoła tuż po zakończeniu okupacji, w czasach stalinowskich w Polsce. Zwrócił uwagę na wybitne zdolności Prymasa w prowadzeniu Kościoła wbrew okolicznościom wewnętrznym, niezrozumieniu jego postawy na zachodzie Europy, a nawet wbrew opozycji w łonie Kurii Rzymskiej w początkowym okresie jego ‘władania’ Kościołem w Polsce.

Wojciech Kwitowski, POAK par. M.B. Niepokalanej w Nowym Sączu

galeria – kliknij zdjęcie

Diec. tarnowska. Wielkopostny dzień skupienia w Nowym Sączu.001

2016-03-06