Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. zielogórsko-gorzowska. Zaproszenie na obchody XX lecia Akcji Katolickiej naszej Diecezji z koncertem z okazji XIV Dnia Papieskiego.

Diec.zielonogorsko-gorzowska.Zaproszenie na obchody XX lecia Akcji Katolickiej naszej Diecezji z koncertem z okazji XIV Dnia Pa

kliknij – powiększ
info.: Ryszard Furtak, sekretarz DAK

2014-10-05