Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. zielonogórsko-gorzowska.21 FESTYN U ŚW. ALBERTA, 18.06.2017 – niedziela. XIII ZAWODY WĘDKARSKIE.

1

 

ZAWODY WEDKARSKIE 13-VI-2017.1