Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. zielonogórsko-gorzowska. Festyn w parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze w dniu 19.06.2016

plakat albert

 

pobierz – plakat