Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. zielonogórsko-gorzowska. Finał konkursu „Ojczyzno Ma” i Przegląd Pieśni Patriotycznych.

Ojczyzno Ma 16.2

Przegląd Pierśni Patriotycznych 07.11.2015 r

 

kliknij powiększ