Progr. duszpasterski – 2017-2019: „DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ”. 2018/2019 – „W MOCY BOŻEGO DUCHA". "Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”.

Diec. zielonogórsko-gorzowska. XVI DZIEŃ PAPIESKI w Gorzowie Wielkopolskim.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp., wraz z gospodarzem miejsca, zorganizował 14 października 2016 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta, spotkanie poświęcone Św. Janowi Pawłowi II. Wydarzenie odbyło się w ramach XVI Dnia Papieskiego, w tym roku pod hasłem „Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”.

Na wstępie prezes POAK – Anna Cetnar odczytała list od Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowany do uczestników spotkania. List nawiązywał do naszej inicjatywy i zawierał gratulacje za podjęty temat. Gość honorowy – Prezes władz krajowych AK Urszula Furtak, wygłosiła bogaty w informacje o Akcji Katolickiej, a jednocześnie bardzo emocjonalny wykład, pt. „Misja Akcji Katolickiej we współczesnym świecie”. Prezes przypomniała nam, że misja naszego stowarzyszenia wynika z misji Kościoła we współczesnym świecie, a wskazania w tym względzie wyraźnie przekazuje nam obecnie papież Franciszek, między innymi podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

Podczas spotkania przypomnieliśmy cytaty z homilii wygłoszonych przez Św. Jana Pawła II podczas pobytu w Polsce oraz obejrzeliśmy naukowo-artystyczny film pt. „Jan Paweł II Odnowiciel Mowy Polskiej”. Szczególnie obejrzany film uświadomił nam wkład Jana Pawła II w kulturę naszego języka polskiego. Przypisał On słowom prawdziwych znaczeń a nie znaczeń zakłamanych, tak ulubionych przez twórców w Polsce Ludowej. Spotkanie uświetnili muzycznie młodzi wykonawcy: chór ze świetlicy parafialnej oraz grą na fortepianie uczeń szkoły muzycznej.

W dyskusji kończącej spotkanie, usłyszeliśmy świadectwa dotyczące znaków i dotyku człowieka przez Miłosierdzie Boże, o radości świadczenia miłosierdzia bliźnim, oraz o roli Św. Jana Pawła II w naszym życiu. Jedną z wypowiedzi było świadectwo młodej żony i matki, która po rodzinnej modlitwie domowej przed relikwiami Świętego Jana Pawła II, doświadczyła cudownej przemiany swego życia małżeńskiego. Obecnie pomaga młodym parom, które mają problemy z poczęciem dziecka, prowadząc poradnictwo w zakresie naprotechnologii. Głos zabrał też Augustyn Wiernicki – prezes miejscowego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, który jak sam stwierdził stara się swoim życiem pomagać bliźnim.

Spotkanie zakończyło błogosławieństwo boże, udzielone zebranym przez Asystenta POAK – księdza proboszcza Dariusza Glama.

Anna Cetnar – prezes POAK

patrz – galeria

??????????????????????

2016-10-18